«2020-2022 жылдарға арналған Бородулиха ауданы Таврия ауылдық округінің бюджеті туралы» туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 73-1, 75 – баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бородулиха аудандық мәслихатының   ____ жылғы «____» _________№_______  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде ____ нөмерімен  тіркелген) шешіміне сәйкес Бородулиха аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. 1 қосымшаға сәйкес 2020-2022 жылдарға арналған Таврия ауылдық округінің бюджеті тиісінше, оның ішінде 2020 жылға келесі көлемде бекітілсін:

1) кіріс– 19848 мың теңге, оның ішінде:

салықтық түсімдер – 3304 мың теңге;

салық емес түсімдер -  0 теңге;

трансферттердің түсімі – 16544 мың теңге;

2) шығын – 19848 мың теңге;

3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 тенге;

4) қаржы активтерімен операция бойынша сальдо – 0 теңге;

5) бюджеттік тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)– 638 мың теңге;

2. 2020 жылы аудандық бюджеттен ауылдық округтің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенция көлемі 16544 мың теңге көлемінде қарастырылсын.

3. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Сессия төрағасы

Аудандық мәслихаттың хатшысы                                              У. Майжанов

Бородулиха аудандық мәслихатының

20____ жылғы _________________

№ _________ шешіміне қосымша

 

2020 жылға арналған Таврия ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома

(мың

теңге)

 

Сыныбы

 

 

Ішкісыныбы

 

 

 

Кiрiстератауы

 

 

 

I.КІРІСТЕР

19848

1

 

 

Салықтық түсiмдер

3304

2

 

 

Салықтықеместүсімдер

0

01

 

Табыссалығы

848

 

 

2

Жеке табыссалығы

0

 

04

 

Меншікке салынатын салықтар

27

 

 

1

Мүлiккесалынатын салықтар

216

 

 

3

Жерсалығы

2213

 

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

0

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

 

02

 

Мемлекеттiк басқарудыңжоғары тұрған органдарынан түсетiнтрансферттер

16544

 

 

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16544

 

Функционалдық топ

Сома

(мың теңге)

 

Кіші функция

 

 

Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі

 

 

 

Бағдарлама

 

 

 

 

Атауы

 

 

 

 

II. ШЫҒЫНДАР

19848

01

 

 

 

Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер

 

1

 

 

Мемлекеттi басқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушы және басқа  органдар

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 

 

 

001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер

14898

06

 

 

 

Әлеуметтiккөмекжәнеәлеуметтiкқамсыздандыру

 

9

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 

 

 

026

Жергіліктідеңгейдехалықтыжұмыспенқамтудықамтамасызету

07

 

 

 

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

 

3

 

 

Елді-мекендердікөркейту

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

 

 

 

008

Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру

 

 

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

 

 

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12

 

 

 

Көлiкжәнекоммуникация

 

1

 

 

Автомобиль көлiгi

850

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200

 

 

 

013

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету

 

 

 

 

ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

3400

 

 

 

 

IV.Қаржыактивтеріменжасалатыноперацияларбойынша сальдо

 

 

 

 

Қаржыактивтерінсатыпалу

3400

 

 

 

 

Мемлекеттiңқаржыактивтерiнсатудантүсетiнтүсiмдер

3400

 

 

 

 

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0

 

 

 

 

VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттiпайдалану)

0

 

8

 

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

 

 

01

 

Бюджет қаражаты қалдықтары

0

 

 

 

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0