Конкурстық комиссияның қорытынды шешімі

Маслихаттың шешiмi